Förändringsledning


terapi & utveckling

FÖRÄNDRINGSLEDNING

När din organisation står inför nya utmaningar:


Det strategiska beslutet är taget, och planen ligger klar. Men hur får du människorna i organisationen att verkligen engagera sig, och ta aktiv del i förändringsarbetet?

 

Vad behöver människor för att kliva på och lita på dig som förändringsledare?

Första steget är att verkligen lyssna på de människor som förändringen berör. Se det nya även med deras ögon. Få dem att bejaka förändringen, och känna glädjen i sin egen utveckling. Det är en viktig del av ditt ledarskap. Genom att ”designa” förändringsarbetet på rätt sätt kan jag stötta dig i det arbetet redan från början.

 

Med hjälp av reflekterande samtal och handfasta råd kan jag hjälpa dig i förändringsarbetet, ge dig det stöd du behöver för att se hela sammanhanget, och hela människan.Tillsammans löser vi upp knutarna, tar vara på de goda erfarenheterna och öppna nya vägar framåt.

 

Att leda utifrån scarf metoden


Idag kan hjärnforskningen hjälpa oss förstå vad människor behöver för att engagera sig och ta en aktiv del i förändringsarbetet.Den sociala miljön påverkar oss mer än vi tidigare hade kunskap om. Hjärnan är fem gånger mer känslig för hot än för belöning vilket ledarskapet behöver ta hansyn till i ett förändringsarbete.

 

Läs mer om SCARF här

 

Välkommen att kontakta mig för ett inledande möte där vi jag berättar hur vi tillsammans kan designa ett upplägg som stödjer den utmaning Du och din organisation står inför.

 

 

 

 

 

LOVEA AB

Anett Myrthil

Besöksadress:

Humlegårdsgatan 5, Stockholm

anett@lovea.se

070-255 07 21


Copyright @ All Rights Reserved